Aktuálně   Profil   Sortiment   Servis   Kontakty

 

Sortiment Silážní aditiva


 

SILA-BAC je biologický silážní prostředek, který obsahuje 6 unikátních a patentovaných kmenů bakterií mléčného kvašení, které snižují ztráty při silážování a zvyšují hodnotu krmiva.

Inokulace siláže přípravkem SILA-BAC zajistí následné prokázané účinky:

• rychlejší a efektivnější průběh fermentace
• redukce ztrát sušiny v silážním žlabu
• zlepšení příjmu krmiva
• zlepšení chutnosti a stravitelnosti krmiva
• zlepšení příjmu energie a využití bílkovin
• vyšší přírůstky
• vyšší dojivost
• zajištění návratnosti investice

SILA-BAC® - dělá dobré siláže lepšími!

Hlavním cílem v chovu skotu je efektivní produkce mléka a masa. Nezbytným předpokladem pro dosažení a udržení vysoké užitkovosti je ovšem špičková kvalita objemných krmiv včetně travních siláží s vysokým obsahem energie. Vyrobit dobrou travní siláž není při dodržení technologické kázně velký problém.

Otázka ovšem zní: Jak se z dobré siláže stane siláž ještě lepší? Jako osvědčený recept lze doporučit silážní přípravek Sila-Bac®.

Mechanismus účinku a účel použití
Baktérie obsažené v přípravku Sila-Bac® využívají cukry obsažené v buněčných šťávách k produkci kyseliny mléčné, čímž dojde k velmi rychlému snížení pH silážované hmoty a tím ke snížení ztrát sušiny a energie na počátku fermentace. Krmivo je proto stravitelnější a chutnější, což se projeví konečným zvýšením dojivosti či přírůstků.

Složení
Sila-Bac®; obsahuje 6 unikátních a patentovaných kmenů baktérií mléčného kvašení:
Lactobacillus plantarum DSM 4784, DSM 4785, DSM 4786, DSM 4787
Enterococcus faecium DSM 4788, DSM 4789

Podmínky použití
Sila-Bac® je univerzální přípravek. Lze jej s úspěchem použít do všech druhů silážovaných krmných plodin při velmi širokém rozmezí obsahu sušiny od 25-60%. Díky rychlé produkci kyseliny mléčné je siláž konzervována již po deseti dnech a je ji možné zkrmovat.

Balení a dávkování
Sila-Bac® je k dispozici ve formě vodorozpustné nebo jako granulát. Ideálním aplikačním místem jsou vkládací válce u řezačky, řezací ústrojí u sběracího vozu nebo podávací pult u senážního lisu.

Aplikátory
GANDY - aplikátor pro Sila-Bac® granulát
AG-SPRAY - aplikátor pro Sila-Bac® vodorozpustný
APPLI-PRO® SLV - aplikátor pro Sila-Bac®

Certifikáty jakosti: Siláž, na kterou se můžete spolehnout!
Výjimečné vlastnosti a účinnost přípravku Sila-Bac® byly potvrzeny německou zkušebnou DLG v pěti kategoriích a britskou organizací UKASTA v osmi kategoriích z devíti možných. S tímto oceněním se němečtí a britští výzkumníci připojili k dlouhé řadě evropských kolegů z Francie, Itálie a Irska, kteří také udělili přípravku Sila-Bac® certifikáty kvality. Sila-Bac® je již řadu let nejprodávanějším silážním inokulantem v Evropě a jeho prodej se neustále zvyšuje.

Přínos
Mnohé pokusy prováděné univerzitami a výzkumnými ústavy z celé Evropy potvrdily v případě použití přípravku Sila-Bac® zvýšení mléčné užitkovosti až o 1,5 kg/den a přírůstků až o 80 g/den. Vložená investice se za předpokladu dodržení technologické kázně při silážování vrátí minimálně třikrát.

SILA-BAC® LUZERNE - ŠPIČKOVÁ VOJTĚŠKOVÁ SENÁŽ BEZ ENZYMU!

V mnoha zemědělských podnicích v České republice je vžitým stereotypem, že senážování vojtěšky nelze úspěšně zvládnout bez použití inokulantu s enzymatickou složkou. SILA-BAC® Luzerne enzymy neobsahuje. Přesto mnohé silážní pokusy dokazují, že vojtěškové senáže ošetřené tímto přípravkem vykazují výrazně nižší stupeň proteolýzy a zvýšenou stravitelnost, než neošetřené kontroly. Je to díky dvěma vysoce aktivním bakteriálním kmenům rodu Lactobacillus plantarum, vyselektovaným speciálně pro vojtěšku. Tyto kmeny s maximální efektivitou využívají vodorozpustné cukry obsažené v buněčné šťávě a přeměňují je na kyselinu mléčnou. Dochází tím k razantnímu snížení pH po naskladnění hmoty do silážní jámy a k uchování cenných živin.

Použití
Vojtěšková senáž s minimálně 80% podílem vojtěšky. Doporučený obsah sušiny sklízené hmoty je 35-40 %.

Složení
Lactobacillus plantarum ATCC 55943, ATCC 55944

Balení a dávkování
Pouze vodorozpustná formulace. Láhev o objemu 0,5 l (50 g) je určena k ošetření 50 t siláže.

Přínos

            rychlejší a efektivnější průběh fermentace
snížení ztrát sušiny a proteolýzy
zvýšení stravitelnosti siláže až o 5%
nižší zahřívání siláže

SILA-BAC® KOMBI - dělá siláže stabilnějšími!

SILA-BAC® Kombi je přípravek s dvojím účinkem. Zatímco homofermentativní baktérie přispívají produkcí kyseliny mléčné ke zdárnému průběhu fermentace, produkty heterofermentativních baktérií (kyselina octová, propionová a 1,2-propandiol) zlepšují aerobní stabilitu siláže. Pri správném použití přípravku vykazují ošetřené siláže výrazně delší aerobní stabilitu.

Použití
Travní siláž o vyšší sušině (35-45 %). Travní siláž, u které se předpokládá nízký denní odběr při zkrmování.

Složení
Lactobacillus buchneri ATCC PTA-2494
Lactobacillus plantarum ATCC 53187
Enterococcus faecium ATCC 55593

Balení a dávkování
Vodorozpustná formulace. Láhev o objemu 0,5 l (50 g) je určena k ošetření 50 t siláže.

Přínos

*                   zlepšený průběh fermentace

*                   omezení sekundární fermentace a zahřívání siláže

*                   výrazně lepší hygienický profil siláží (řádově nižší výskyt kvasinek a plísní)

*                   až o 5 % nižší celkové ztráty živin

SILA-BAC® MAIS - ZÍSKEJTE VÍC Z KUKUŘIČNÉ SILÁŽE!

Ve většině zemědělských podniků je dnes již samozřejmostí přidávat inokulanty do senáží (nebo alespoň do většiny senáží). Často však slýcháme námitku, že jejich použití nemá smysl v případě kukuřičné siláže. Kukuřice je glycidovým krmivem s vysokým obsahem cukrů. Úspěšná fermentace tedy až na výjimky nebývá problém. Počet přírodních baktérií mléčného kvašení na rostlinách však silně kolísá a navíc jejich schopnost produkovat kyselinu mléčnou je též značně rozdílná. Většinou tyto baktérie nestačí zajistit dostatečně rychlé snížení pH. Toho je však možné dosáhnout inokulací přípravkem SILA-BAC® Mais.

Použití
Kukuřičná siláž s obsahem sušiny 28-35 %, LKS s obsahem sušiny 50-60 %.

Složení
Lactobacillus plantarum DSM 4784, DSM 4787, DSM 5257, DSM 5258, DSM 5284
Entercoccus faecium DSM 4788, DSM 4789

Balení a dávkování
Pouze vodorozpustná verze. Láhev o objemu 2,5 l (200 g) je určena k ošetření 250 t siláže.

Přínos

*                   rychlejší a efektivnější průběh fermentace

*                   snížení silážních ztrát až o 5 %

*                   zvýšení stravitelnosti siláže

*                   zvýšení mléčné užitkovosti až o 1,7 kg/den

*                   zvýšení přírůstků až o 118 g/den

SILA-BAC® MAIS KOMBI - stabilní kukuřičná siláž!

Pravděpodobně každý zootechnik již viděl na vlastní oči "hřející" kukuřičnou siláž, jakožto důsledek sklizně kukuřice o vysoké sušině a nedostatečného dusání. Zahřívání je způsobeno sekundární fermentací, tedy nežádoucími mikroorganismy, jež zůstávají v siláži aktivní. Přípravkem SILA-BAC® Mais Kombi nelze napravit hrubé technologické chyby. Lze se však spolehnout, že při správném použití bude jím ošetřená kukuřičná siláž stabilnější.

Použití
Kukuřičná siláž o vyšší sušině (35-40 %). Kukuřičná siláž, u které se předpokládá nízký denní odběr při zkrmování.

Složení
Lactobacillus buchneri ATCC PTA-2494
Lactobacillus plantarum ATCC 53187, ATCC 55942
Enterococcus faecium ATCC 55593

Balení a dávkování
Vodorozpustná formulace. Láhev o objemu 0,5 l (50 g) je určena k ošetření 50 t siláže.

Přínos

*                   zlepšený průběh fermentace

*                   omezení sekundární fermentace a zahřívání siláže

*                   výrazně lepší hygienický profil siláží (řádově nižší výskyt kvasinek a plísní)

*                   až o 5 % nižší celkové ztráty živin

SILA-BAC® STABILIZER® - zvyšuje aerobní stabilitu siláží!

Jedním z aktuálních témat současné doby je zahřívání siláží – zejména kukuřičných, které následuje po jejich odkrytí. Jedná se o velmi rozšířený problém, jehož příčinou je zejména přítomnost nežádoucích kvasinek, které – za přístupu kyslíku – rozkládají kyselinu mléčnou a zbytkový cukr. Zvyšuje se pH a teplota, což ve svém důsledku vede ke značným ztrátám a k poklesu nutriční hodnoty siláže. Dobrá technologie silážování, tj. optimální udusání a zakrytí může riziko zahřívání výrazně omezit. Ztráty je možné minimalizovat též správným vybítáním siláže (je nutné omezit styčnou plochu siláže s kyslíkem na minimum). Důležitý je i přiměřený denní odběr siláže – min. 250 cm v zimě a 35 cm v létě. I přes dobrou technologii silážování existují však stále nestabilní siláže. V takovém případě může být kvalita siláží zlepšena použitím silážního inokulantu SILA-BAC® Stabilizer® (Pioneer® 11A44).

Mechanismus účinku a účel použití
SILA-BAC® Stabilizer® je biologickým silážním přípravkem na bázi heterofermentativních baktérií mléčného kvašení, přeměňujících kyselinu mléčnou na kyselinu octovou. Kyselina octová stabilizuje siláž, čímž dojde k omezení ztrát způsobených sekundární fermentací.

Složení
Lactobacillus buchneri ATCC 202118

Podmínky použití
SILA-BAC® Stabilizer® je možné použít pro silážování všech druhů krmných plodin, zejména však pro siláže přirozeně náchylnější k aerobní nestabilitě – kukuřičná siláž, LKS a CCM.

Balení a dávkování
Láhev o objemu 0,5 l obsahuje 50 g přípravku a postačuje k ošetření 50 t siláže.

Přínos
Inokulace siláží přípravkem SILA-BAC® Stabilizer® má následné prokázané účinky:

*                     výrazně delší aerobní stabilita v silážním žlabu po odkrytí a v TMR

*                     výrazně nižší zahřívání siláže

*                     výrazné omezení ztrát živin při zachování vysokého příjmu krmiva

Aplikace
Ag-Spray nebo Appli-Pro®

 .

Poradenský servis
Máte-li zájem o vyzkoušení přípravku Sila-Bac®, kontaktujte nás prosím.

Dávkovací systém APPLI-PRO